Психолог

Владислава Бочева

Биография

Владислава Бочева е бакалавър по логопедия и магистър по детска психология.

Завършила е СУ„ Св. Климент Охридски“ през 2010г. и работи в екипа на SoulBG от 2017-та година.

Сертифициран арт-терапевт от Институт по арт-терапия и експресивни изкуства. Преминала е серия от майсторски класове по арт-терапия за работа с травма, тревожност и страхове. Работила е няколко години на гореща телефонна линия за жени, деца и юноши преживели насилие.

Сертифицирана като професионалист практикуващ емпатия и ненасилствена комуникация.

Владислава Бочева работи индивидуално и групово с деца и възрастни, водещ е на семинари за практикуване на емпатия, автор и водещ на ежемесечно събитие за саморефлексия, повишаване на самочувствието, свързване с вътрешните ресурси и активиране на личната сила „Напълни си чашата“.

Понастоящем е част от екипа от www.soulbg.com и консултира както дистанционно (посредством онлайн платформа за консултиране), така и в кабинет.

Член на Европейската Асоциация по Приложна Психология ( ЕАПП) и Българска Асоциация по Хипноза (БАХ)

Header imageArrow

Запазете си час с

Владислава Бочева

Онлайн консултация
Консултация в Кабинет