Събития

Основи на Психо-биологията

Обучението запознава на базисно ниво с идеята на Психо-Биологията като междудисциплинарно поле, което изследва взаимовръзките между психика, мозък и тяло в една симбиотична цялостност.
Dashboard mockup

Сертифицирано обучение към ЕАПП и БАХ

Сертификат за Преминато обучение

Безплатни супервизии

Описание

Интердисциплинарно поле, изучаващо взаимодействието между психика, мозък и тяло. Психо-Биологията изучава връзката между психология - биология и мозъка като посредник между тези 2 нива. Фокусът е върху разбирането, че всяка промяна на телесно, емоционално и поведенческо ниво е заложена от еволюцията с определена биологична полезност свързана с оцеляването.

Прави се диференциация между Психо-Биология и Психосоматика като се разглеждат специалните биологични програми базирани на петте биологични закона и тяхното практическо приложение при консултирането и терапията.

Ключови концепции: симбиоза между психика, мозък, органи.

  • Разглеждане на измененията в биологичния организъм като адаптационни механизми.
  • Цел на семинара: Предоставяне на теоретични и практически познания за психо-биологичния подход.

Запазете своето място. За конкретни дати и свободни места - моля посетете страницата за запазване.

Заяви участие